เกษตรสมัยใหม่กับบทบาทสำคัญสำหรับพื้นฐานในชีวิต

เกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา เป็นพื้นฐานที่ผู้คนมีชีวิตรอดผ่านการจัดหาอาหารให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ หากไม่มีการเกษตรโอกาสในการเอาชีวิตรอดจะน้อยที่สุดเนื่องจากทั้งคนและปศุสัตว์จะตายจากความอดอยาก ด้วยเหตุนี้การเกษตรได้รับความสนใจจากคนทั่วไปผู้กำหนดนโยบายเกษตรสมัยใหม่และนักวิจัยเนื่องจากมีส่วนสำคัญต่อมนุษยชาติอาหารประเทศใด ๆ ในโลกที่ต้องการความมั่นคงจะต้องให้อาหารแก่ประชาชน ผ่านการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่แตกต่างกันที่นั่นการเกษตรเป็นแหล่งสำคัญที่ประเทศต่างๆสามารถให้อาหารแก่ประชาชนได้ จากการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เราสามารถรับอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารเกษตรสมัยใหม่ที่ร่างกายต้องการ เป็นผลมาจากการเกษตรคนสามารถอยู่ได้ฟรีจากโรคขาดการเกษตรยังเป็นแหล่งพลังงาน เมื่อต้นไม้และพืชอื่นถูกตัดและใช้เป็นฟืน เชื้อเพลิงชีวภาพยังเป็นการค้นพบล่าสุดที่มีบทบาทสำคัญในการให้พลังงานกับเราเป็นพิเศษ

ตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนในพื้นที่ต่าง ๆ

ตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนในพื้นที่ต่าง ๆ ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาและเศรษฐกิจที่พัฒนาน้อยกว่าการเกษตรเป็นแกนหลักที่สำคัญของเศรษฐกิจเกษตรสมัยใหม่ ให้บริการแหล่งที่มาหลักของการจ้างงานการเกษตรมีอัตราการจ้างงานสูงที่สุดในประเทศเหล่านี้ นอกเหนือจากการทำฟาร์มโดยตรงผู้คนยังมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการเกษตร ช่วยลดความยากจนด้วยการจัดหาทั้งแหล่งอาหารและการจ้างงาน ในประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกหลัก

และเป็นผู้มีรายได้หลักจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งระบบนิเวศการเกษตรมีส่วนช่วยในการทำลายและรักษาระบบนิเวศเกษตรสมัยใหม่ ขอบเขตของการทำลายล้างได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศเฉพาะ เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นที่ดินและป่าไม้ก็กำลังถูกกำจัดเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมการเกษตร กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการตัดไม้ทำลายป่าและ overgrazing รบกวนว่าพืชอยู่รอดได้อย่างไร

ตัวอย่างเช่นทุ่งหญ้าทำจากหญ้าชนิดต่าง ๆ เมื่อทำเกษตรสมัยใหม่

ตัวอย่างเช่นทุ่งหญ้าทำจากหญ้าชนิดต่าง ๆ เมื่อทำเกษตรสมัยใหม่บนผืนแผ่นดินสัตว์กินสิ่งมีชีวิตที่กินได้โดยไม่ทิ้งสายพันธุ์ เนื่องจากหญ้าหลายสายพันธุ์ต่างแย่งชิงสารอาหารชนิดเดียวกัน สปีชีส์สามารถอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศได้ตราบใดที่ไม่มีสปีชีส์ใดที่ได้เปรียบกว่าเผ่าอื่น อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการปลูกมากเกินไปสายพันธุ์ที่ไม่สามารถกินได้จะมีความได้เปรียบมากกว่าสายพันธุ์อื่นที่บังคับให้พวกมันหายไปจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในระบบนิเวศ

ทำลายบรรยากาศการเกษตรสมัยใหม่เมื่อฝึกฝนอย่างเข้มข้นรวมถึงการใช้เงินทุนสูงแรงงานและเทคโนโลยีเช่นการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีทำให้การผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเกษตรแบบเข้มข้นยังนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการกัดเซาะน้ำเป็นพิษผ่านสารเคมีทางการสินค้าเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นพิษการเกษตรยังนำไปสู่การเพิ่มก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ก๊าซเหล่านี้เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดภาวะโลกร้อนและการสูญเสียชั้นโอโซน กิจกรรมการเกษตรจะยังคงส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของเราในเชิงลบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bangkokbanksme.com/modern-farm-agriculture

Comments are closed.