สำนักงานบัญชีและคุณสมบัติของนักบัญชีผู้ตรวจสอบ

การค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเข้าร่วมทีมบัญชีหรือทีมตรวจสอบของคุณอาจเป็นงานที่น่าหงุดหงิดและใช้เวลานาน เช่นเดียวกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานบัญชีผู้สมัครทุกคนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน ความแตกต่างเล็กน้อยในประสบการณ์ บุคลิกภาพ ตัวละคร ฯลฯ อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการจ้างที่ประสบความสำเร็จสำนักงานบัญชีซึ่งเพิ่มมูลค่าและเสริมทีมของคุณ กับการจ้างที่ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งทำลายขวัญกำลังใจและชื่อเสียงของแผนกของคุณ

ไม่ว่าคุณจะใช้บริการจัดหางานภายนอกหรืออาศัยทรัพยากรภายใน มีข้อควรพิจารณาหลายประการที่สำนักงานบัญชีผู้จัดการการจ้างงานทุกคนควรคำนึงถึงกำหนดความต้องการและความคาดหวังของคุณตามความเป็นจริง นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการนี้ การกำหนดคุณภาพ ประสบการณ์ สำนักงานบัญชีและคุณสมบัติของนักบัญชีผู้ตรวจสอบเป้าหมายของคุณจะกำหนดขั้นตอนสำหรับผลลัพธ์ นักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบทุกคนไม่จำเป็นต้องมีใบรับรอง

การจ้างคนที่ใช่ในครั้งแรกมักจะถูกกว่าการจ้างซ้ำหลายครั้งเพื่อทดแทน

CPA และประสบการณ์จาก Big Four บ่อยกว่านั้น ควรมีช่วงโปรไฟล์ปกติของประสบการณ์ที่เหมาะสมกับคำอธิบายงานด้านบัญชีและการตรวจสอบส่วนใหญ่ นั่นคือ คุณจะไม่พบนักบัญชีที่จบปริญญาหลายคนที่มี CPA และประสบการณ์ห้าปีของ Big Four ที่สมัครงานเจ้าหน้าที่บัญชี $25,000 ของคุณ สำนักงานบัญชีเว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เหมือนใคร ซึ่งบ่อยกว่านั้นจะมีมากกว่าลักษณะที่คุณต้องการ เดิมทีกำลังมอง กำหนดความต้องการของคุณและเป็นจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ ทักษะ บุคลิกภาพ รูปลักษณ์ สำนักงานบัญชีอย่าพยายามมองหาข้อเสนอที่ดีมุ่งเน้น

ไปที่การค้นหาความเหมาะสมที่สมเหตุสมผล สำนักงานบัญชีการจ้างคนที่ใช่ในครั้งแรกมักจะถูกกว่าการจ้างซ้ำหลายครั้งเพื่อทดแทนการจ้างที่ไม่ดีมีคนหลายคนทั้งในและนอกทีมของคุณ สำนักงานบัญชีเช่นเดียวกับหัวหน้าและผู้ใต้บังคับบัญชาในตำแหน่ง สัมภาษณ์ผู้มีแนวโน้มจะเป็นผู้สมัครเห็นได้ชัดว่า การสัมภาษณ์เหล่านี้จะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อขอบเขตแคบลงเท่านั้น แต่การมีหลายฝ่ายจากทั่วทั้งองค์กรในการสัมภาษณ์ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้สมัครสามารถให้มุมมองที่หลากหลาย

ควรเน้นที่การสนทนาและการโต้ตอบตามปกติ อีกครั้ง

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้สมัครในการสื่อสารและโต้ตอบกับบุคคลและแผนกต่างๆ การสัมภาษณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้าง เชิงเทคนิค หรือยาว สำนักงานบัญชีควรเน้นที่การสนทนาและการโต้ตอบตามปกติ อีกครั้ง พยายามจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานปกติมองหาการใช้ข้อมูลทางเทคนิคสำนักงานบัญชี ครบวงจรผู้สมัครที่สามารถสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อทางเทคนิคบางอย่างได้ มีแนวโน้มที่จะมีความรู้ในการทำงานและประสบการณ์

ตรงเกี่ยวกับแนวคิดนั้นมากกว่าผู้ที่ไม่สามารถสนทนาได้สำนักงานบัญชี ต้องใช้เวลามากกว่าช่วงกลางคืนก่อนเริ่มเรียนจึงจะสามารถใช้การสนทนาในหัวข้อการบัญชีและการตรวจสอบได้อย่างคล่องแคล่ว มองหาผู้สมัครที่สามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นศูนย์กลางของตำแหน่งที่ต้องการได้ ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผู้สมัครรู้สึกซาบซึ้งในภาพรวมแม้ว่าพวกเขาจะจัดการกับส่วนเล็ก ๆ เท่านั้นสำนักงานบัญชีตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครทำสิ่งอื่นๆ ทั้งหมดด้วย ไม่ต้องพูด เพิ่มเติม https://www.claccount.com/

สำนักงานบัญชี