ภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมของถ่านหิน

 

อุตสาหกรรมถ่านหินครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในประเทศ แนวปฏิบัติของโรงไฟฟ้าถ่านหินและบริษัททำเหมืองถ่านหินอาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของเราหรืออาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเรา ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของเรา อุตสาหกรรมถ่านหินโดยเฉพาะการเผาถ่านหินมีส่วนอย่างมากต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อมโลกร้อน ภาวะโลกร้อนนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรากฏการณ์เรือนกระจก

ถ่านหินซึ่งจะทำให้พื้นผิวโลกร้อนขึ้น

สาเหตุที่การเผาถ่านหินมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือ ถ่านหินปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และอื่นๆ ในบางภูมิภาคที่มีการเผาไหม้ถ่านหินอย่างมากมาย ทำให้เกิดฝนกรดซึ่งทำให้ดินพืชและแหล่งน้ำบาดาลปนเปื้อน นอกเหนือจากการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายจากการเผาถ่านหินแล้ว การทำเหมืองถ่านหินยังทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วย ที่ซึ่งกิจกรรมการทำเหมืองถ่านหินส่วนใหญ่ทำกันในภูมิภาคนี้ ป่าที่เคยเป็นแหล่งต้นน้ำที่ปกป้องเกาะลูซอนเหนือได้ถูกทำลายโดยการทำเหมือง

จากข้อมูลของป่าไม้ของภูมิภาคนี้อยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤต 40% ของพื้นที่ทั้งหมด 1.8 ล้านเฮกตาร์ พื้นที่ป่าที่เหมาะสมควรเป็นพื้นที่ 40% ขึ้นไปของพื้นที่ดิน ยิ่งไปกว่านั้น ตามคำกล่าวของผู้อาวุโสในภูมิภาคนั้น ถ่านหินก็ไม่มีประโยชน์แม้แต่จะรักษาพื้นที่ลุ่มน้ำ เนื่องจากตอนนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยการทำเหมือง เช่นเดียวกับหลายอุตสาหกรรม มีแนวปฏิบัติทางประวัติศาสตร์บางอย่างที่เรามองย้อนกลับไปและพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่าผู้คนคิดว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การกำจัดพืชพรรณพื้นเมืองส่วนใหญ่

ถ่านหินของความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติทำเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยความเชื่อในการนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคิดไว้ และหากอุตสาหกรรมถ่านหินยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป ท้ายที่สุดก็จะเสี่ยงต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของคนทั้งประเทศ ชุมชนชาวฟิลิปปินส์ได้รับความเดือดร้อนมาแล้วและไม่ควรเพิ่มภาระให้กับพวกเขาอีกต่อไป

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานหมายถึงความต้องการพลังงานได้รับการตอบสนองโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเราและรักษาสมดุลของธรรมชาติ ถ่านหิน ราคาที่ปฏิวัติวงการตอบข้อกังวลทั้งสองในขณะที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมของเรา เป็นระบบขยะเป็นพลังงานที่สามารถทำลายและแปลงวัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่จำหน่ายได้ เช่น พลังงานสีเขียว เทคโนโลยีนี้ใช้กระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊สซึ่งจะช่วยขจัดของเสียได้อย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.siamqualitywork.com/