คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เสาที่สร้างขึ้นในอาคาร

คอนกรีตที่ใช้ในอาคารจะต้องเสริมแรงเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เสาที่สร้างขึ้นในอาคารมีความกระชับมากขึ้น และคอนกรีตเสริมเหล็กยังใช้ในการทำฐานรากของอาคารด้วย คอนกรีตเสริมเหล็กกำลังเสริมคอนกรีตผ่านแรงดึงตามที่วิศวกรค้นพบแรงอัดช่วยคอนกรีต แต่เหล็กเส้นเสริมความแข็งแกร่งให้กับแท่งแม้ว่าจะออกแรงดึงคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเสริมอาจเสริมโดยใช้วัสดุที่แตกต่างกัน เช่น เหล็กเส้น แผ่น และแม้แต่เส้นใยพลาสติก

วิธีการเสริมคอนกรีตเริ่มขึ้นในปี 1850 โดยผู้รับเหมาชื่อ Coignet Francoise บ้านที่เขาสร้างขึ้นในสมัยนั้นโดยใช้วิธีนี้ยังคงตั้งอยู่จนถึงทุกวันนี้ในช่วงเวลานั้นเองคอนกรีตเสริมเหล็กที่บริษัทก่อสร้างเริ่มหันมาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวิธีการหลักในการสร้าง ความนิยมของการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้างบ้านในไม่ช้าก็ได้รับความนิยม

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กงอได้ ขึ้นอยู่กับความสูงของโครงสร้าง

ภายหลังได้แพร่กระจายไปยังบางส่วนของฝรั่งเศสและต่อมาไปยังสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2436 ผ่านบริษัทก่อสร้างในการใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างที่สำคัญ คอนกรีตเสริมเหล็กอาจใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการทำฐานราก ผนัง หรือแม้แต่ผนังก็ได้ คอนกรีตที่ใช้ทำแผ่นพื้นและฐานรากต่างกันตรงที่บางพื้นที่ต้องการคอนกรีตที่แข็งกว่าคอนกรีตอื่น คอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการเสริมแรงแล้ว คานเหล็กช่วยให้โครงสร้างมีความมั่นคงในกรณีเช่น แผ่นดินไหว

ซึ่งทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กงอได้ คอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นอยู่กับความสูงของโครงสร้างหรือขนาดโดยทั่วไปของโครงสร้าง เหล็กเส้นเสริมมีเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันไป สำหรับเครื่องขูดบนท้องฟ้า โดยทั่วไปแล้วแท่งเหล็กเสริมจะกว้างมากและฐานรากมีความปลอดภัยสูงเพื่อให้อาคารสามารถจัดการความตึงเครียดจากปัจจัยที่อาจทำให้โค้งงอได้คอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ลมคอนกรีตเสริมเหล็กยังมีมาตรการป้องกันการกัดกร่อนเพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของสภาพอากาศ

หากเป็นไปได้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมแซมคอนกรีต

เช่นความชื้นและในบางกรณีเกลือจะไม่ส่งผลกระทบต่อเพดานโลหะที่ใช้ การเคลือบสังกะสีฟอสเฟตอาจใช้กับคานและแท่งโลหะที่ใช้สำหรับการเสริมแรง โครงสร้างอื่นๆ ที่ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น สะพานและทางหลวง โครงสร้างเหล่านี้มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดสนิมและสลายตัวจากธาตุต่างๆ เช่น เกลือและการสัมผัสกับความชื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้การเสริมแรงด้วยเส้นใยพลาสติกหากเป็นไปได้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมแซมคอนกรีต

หรือวิธีการแก้ไขแผ่นพื้นคอนกรีตของคุณเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คอนกรีตเสริมเหล็กจำเป็นต้องมีวัสดุอื่นที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อใช้แทนแร่ใยหิน เส้นใยที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในเวลานั้นเพื่อทดแทนแร่ใยหินยังคงถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้ คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุพื้นเหตุผลที่ใช้เส้นใยกับคอนกรีตคือเพื่อควบคุมการแตกร้าวจากการหดตัวแบบแห้งและการแตกร้าวจากการหดตัวของพลาสติกนอกจากนั้น การไหลของน้ำจะลดลง เส้นใยทำให้การซึมผ่านของคอนกรีตลดลง เส้นใยบางชนิดมีความก้าวร้าวมาก