ประเภทของไตรโคเดอร์มาที่ใช้งานในพื้นที่ต่างๆ

ไตรโคเดอร์มาวิธีการบำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิกมีหลายประเภทไตรโคเดอร์มา ราคาถูกลักษณะทั่วไปของระบบแอโรบิกเหล่านี้คือการใช้สื่อที่ช่วยให้จุลินทรีย์ที่กำลังเติบโตสัมผัสกับบรรยากาศในบทความนี้ไตรโคเดอร์มาฉันได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบำบัดแบบแอโรบิควิธีหนึ่งที่เรียกว่าไบโอคอนแทคเตอร์แบบหมุนคอนแทคเตอร์ชีวภาพแบบหมุนได้ถูกสร้างขึ้นด้วยแผ่นพลาสติกลูกฟูกจำนวนหนึ่งที่เรียงติดกันตามความยาวของเพลาที่ไตรโคเดอร์มา

ไตรโคเดอร์มาวางในแนวนอนยาวที่สามารถหมุนได้

มีเพียงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวของจานหมุนเหล่านี้เท่านั้นที่ยังคงจมอยู่ในน้ำเสีย และส่วนที่เหลือยังคงสัมผัสกับอากาศในเวลาใดก็ตามไตรโคเดอร์มาพื้นผิวของแผ่นพลาสติกลูกฟูกเหล่านี้เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก่อตัวเป็นชั้นลื่นเมื่อค่อยๆ ปกคลุมแผ่นดิสก์ไตรโคเดอร์มาขณะที่จานหมุน ซึ่งอีกวิธีหนึ่งคือการเปิดเผยและจุ่มส่วนต่างๆ ของแผ่นดิสก์ แผ่นดิสก์จะเติมอากาศไตรโคเดอร์มา

ไตรโคเดอร์มาและจุ่มน้ำหลายรอบจนเสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้ทำให้จุลินทรีย์สามารถเพิ่มจำนวนบนแผ่นดิสก์และยังช่วยให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ไตรโคเดอร์มาที่พบในน้ำเสียกระบวนการสลับการแช่และการเติมอากาศนี้บำบัดน้ำเสียได้ค่อนข้างเร็วไตรโคเดอร์มา

ไตรโคเดอร์มาระดับการรักษาที่ทำได้ด้วยจานหมุนก็สูงเช่นกัน แผ่นพลาสติกที่หมุนได้เหล่านี้เสี่ยงต่อแสงอัลตราไวโอเลต สาหร่ายยังสามารถเริ่มเติบโตบนแผ่นเหล่านี้เป็นไปได้ว่าในระหว่างการรักษาสารระเหยบางชนิดอาจถูกปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ไตรโคเดอร์มาบางครั้งแผ่นดิสก์ไตรโคเดอร์มาจะได้รับการปกป้องด้วยฝาปิดไบโอคอนแทคเตอร์แบบหมุนสามารถใช้ในการบำบัดน้ำเสียไตรโคเดอร์มา

ไตรโคเดอร์มาชุมชนเช่นเดียวกับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

ไตรโคเดอร์มาน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไตรโคเดอร์มาปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นสารเคมีไตรโคเดอร์มายาฆ่าแมลง สารประกอบคลอรีนโลหะหนักไตรโคเดอร์มาหรือสารกำจัดวัชพืชสิ่งเหล่านี้สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรได้สามารถบำบัดได้ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหมุนไตรโคเดอร์มาซึ่งมิฉะนั้นอาจต้องใช้กระบวนการและหน่วยทางชีวภาพที่ซับซ้อนสารต่อต้านอาหารถูกนำมาใช้ในโลกนี้เพื่อต่อสู้กับการทำลายพืชพันธุ์ในพื้นที่เกษตรกรรม ผลลัพธ์คือความสำเร็จอย่างมากในแนวโน้มนี้

ไตรโคเดอร์มาแต่ก็มีหายนะที่เลวร้ายและโรคระบาดทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและในสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเช่น ดีดีทีถูกนำมาใช้เพื่อผลที่ดีในหมู่ประชากรในการควบคุมยุงไตรโคเดอร์มาที่แพร่เชื้อมาลาเรียและเหาที่แพร่เชื้อไทฟัส ส่งผลให้อุบัติการณ์ของโรคทั้งสองลดลงอย่างมากไตรโคเดอร์มาแต่สารกำจัดศัตรูพืชนี้และสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ อาจก่อให้เกิดมะเร็งและการใช้ทางการเกษตรเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าโดยเฉพาะนกไตรโคเดอร์มามีการแสดงเพื่อลดภาวะเจริญพันธุ์ในตัวผู้ที่สัมผัสกับพวกมันและลูกหลานของพวกมันไตรโคเดอร์มา