บทนำเกี่ยวกับประเภทเครื่องวัดการไหลของก๊าซธรรมชาติ

เท่าที่พิจารณาการซื้อเครื่องวัดการไหลของก๊าซคุณต้องพิจารณาประเภทต่างๆ ประเภททั่วไปบางประเภท ได้แก่ เครื่องวัด PD, ความดันแตกต่าง, เครื่องวัดการไหลของความเร็ว และเครื่องวัดอัตราการไหลของมวล ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดการไหลมีหน้าที่วัดการไหลของของเหลวหรือก๊าซภายในท่อ เรามาพูดถึงทั้งสี่ประเภทกัน เมื่อใช้มิเตอร์นี้ คุณสามารถกำหนดปริมาณก๊าซของของเหลวที่ไหลผ่านมิเตอร์ได้ หน่วยเหล่านี้มีสองประเภท ประเภทความร้อนและประเภทโคริโอลิส 

เครื่องวัดการไหลประเภทของโคริโอลิสช่วยให้คุณวัดการไหล

ของมวลตามแรงเบี่ยงเบนของของไหลที่เคลื่อนที่ผ่านท่อสั่น หน่วยเหล่านี้ให้ความแม่นยำในระดับที่สูงขึ้น แต่พวกเขามีราคาแพงจริงๆ หน่วยการไหลของมวลความร้อนช่วยวัดการไหลของก๊าซหรือของเหลวบนพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนผ่านองค์ประกอบความร้อน อีกครั้ง ยูนิตเหล่านี้มีความแม่นยำสูงและติดตั้งได้ง่าย เครื่องวัดการไหลประเภทนี้จะวัดจากอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดการไหลของกังหันช่วยวัดการไหลเชิงปริมาตรบนพื้นฐานของของไหลที่ผ่านโรเตอร์หมุนฟรี ข้อดีเกี่ยวกับหน่วยเหล่านี้คือมีความแม่นยำสูง 

เนื่องจากเครื่องวัดการไหลเหล่านี้มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้จำนวนมาก การใช้งานจึงจำกัดเฉพาะหญ้าแห้งบางชนิดเท่านั้น ประเภทอัลตราโซนิกของเมตรเหล่านี้สามารถช่วยกำหนดความแตกต่างของเวลาในการส่งสัญญาณบวกได้ เครื่องวัดเหล่านี้มีความแม่นยำมากและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าประเภทอื่น ประเภทกระแสน้ำวนมีแถบสั่นในเส้นทางการไหล ส่วนประกอบนี้ทำให้ของเหลวไหลไปตามทิศทางของแถบเลื่อนและเกิดกระแสน้ำวนที่ด้านหลังแถบ

เครื่องวัดความดันแตกต่าง

เครื่องวัดการไหลเหล่านี้ช่วยระบุการไหลโดยกำหนดแรงดันตกบนสิ่งกีดขวางในเส้นทางการไหล องค์ประกอบเหล่านี้บางประเภทที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ หัวฉีดการไหล และแผ่นออริฟิซ เป็นต้น แผ่นปากเป็นเครื่องวัดการไหลแตกต่างชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับการวัดก๊าซธรรมชาติ บทบาทของมิเตอร์คือการวัดการไหลเชิงปริมาตรเท่านั้น ข้อจำกัดบางประการของอุปกรณ์รวมถึงการปิดเครื่องที่จำกัดและความไวในการไหลต่ำ เป็นต้น โดยพื้นฐานแล้ว เฉลี่ยคือประเภทของเครื่องวัดความดันแตกต่างที่ออกแบบมาสำหรับการวัดอากาศเผาไหม้ ข้อจำกัดบางประการของเครื่องมือ

การพลิกกลับและความไวในการไหลต่ำ เครื่องวัดการไหลประเภทนี้ต้องการของเหลวสำหรับการเคลื่อนตัวเชิงกลของส่วนประกอบและการวัดปริมาตรการไหลที่ความดันและอุณหภูมิขณะทำงาน แม้ว่าจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อกำหนดด้านอุณหภูมิและความดันเพื่อให้ได้การไหลของมวล เนื่องจากหน่วยเหล่านี้มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จึงต้องทำความสะอาดแก๊ส ชื่ออื่นของเครื่องวัดการไหล ตัวอย่างเช่น ไดอะแฟรมมิเตอร์เป็นเครื่องวัดการไหลชนิดหนึ่ง โดยสังเขป นี่คือการแนะนำเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติประเภทต่างๆ 

เครื่องวัดการไหล