ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกประกันลดหย่อนภาษี

การยื่นภาษีเป็นข้อกำหนดสำหรับพลเมืองอเมริกันทุกคนที่มีรายได้ประกันลดหย่อนภาษีอาจเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่หักได้และสิ่งที่ไม่สามารถหักได้จากการคืนภาษีรายได้ของรัฐบาลกลาง มีรายการหักลดหย่อนมากมายที่คุณสามารถขอคืนภาษีเพื่อลดภาระภาษีของคุณ รายการหักลดหย่อนเหล่านี้มักจะยื่นตามกำหนดเวลาแบบฟอร์มก่อนที่คุณจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีปีโปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถลดภาระภาษีของคุณโดยการหักภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ประกันลดหย่อนภาษี

จะเป็นแนวทางประกันลดหย่อนภาษีปฏิบัติที่ดีหาก

คุณเก็บบันทึกที่ดีและคุณเข้าใจว่าการหักเงินใดที่ต้องแจ้งและประหยัดเงินในช่วงเวลาภาษีภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่คุณจ่ายในระหว่างปีจะถูกหักออกจากการคืนภาษีของรัฐบาลกลางตามกำหนดเวลา แบบฟอร์ม เมื่อคุณลงรายการ ภาษีรายได้ของรัฐและท้องถิ่นประกันลดหย่อนภาษีภาษีการขายทั่วไป และภาษีทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถหักดอกเบี้ยที่คุณจ่ายประกันลดหย่อนภาษี

ในการจำนองบ้านและเงินกู้เพื่อการซื้อบ้านหรือวงเงินเครดิตประกันลดหย่อนภาษีคะแนนที่คุณจ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับสินเชื่อจำนองของคุณยังเป็นการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลกลางด้วยประกันลดหย่อนภาษีคุณอาจมีคุณภาพสำหรับการหักเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหากคุณมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดประกันลดหย่อนภาษี

การดูแลสุขภาพยังเป็นรายการหักลดหย่อนประกันลดหย่อนภาษีคุณอาจมีคุณสมบัติที่จะหักค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพออกจากกระเป๋าได้หากรวมกันแล้วสูงถึงเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าของรายได้รวมที่ปรับแล้วของคุณ คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายที่คุณทำเพื่อการรักษาพยาบาลและทันตกรรมสำหรับตัวคุณเองและผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณเบี้ยประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และค่าร่วมจ่ายประกันลดหย่อนภาษี

โปรดทราบว่าคุณอาจหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกันลดหย่อนภาษี

สุขภาพที่ไม่ได้จ่ายโดยบริษัทประกันสุขภาพของคุณประกันลดหย่อนภาษี 2566หักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในการคืนภาษีของรัฐบาลกลางของคุณ ในฐานะพนักงาน เงินที่คุณใช้ไปกับค่ายูนิฟอร์ม ค่ายูเนี่ยนประกันลดหย่อนภาษีและนิตยสารการค้าจะถูกหักออกตามกำหนดเวลาในแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการย้ายจะถูกหักออกหากคุณย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำงานอื่นในอุตสาหกรรมของคุณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อธุรกิจที่พักประกันลดหย่อนภาษี

ประกันลดหย่อนภาษีและค่าอาหารอาจถูกหักออกภายในแนวทางที่กำหนด การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถหักลดหย่อนได้ตามกำหนดเวลาในแบบฟอร์มเมื่อคุณบริจาค ให้เก็บบันทึกและใบเสร็จรับเงินเพื่อสำรองเงินบริจาคของคุณ การหักเงินจะจำกัดอยู่ที่มูลค่าตลาดยุติธรรมของการบริจาคของคุณ คุณอาจใช้การหักไมล์สะสมสำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการกุศล คุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีหากคุณตกเป็นเหยื่อของภัยธรรมชาติหรือความสูญเสียที่เกิดจากการโจรกรรมหรือการก่อกวน ความสูญเสียที่บริษัทประกันจ่ายคืนให้กับคุณจะไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้