เหตุใดธุรกิจรับซื้อบ้านไม้เก่าจึงมีบทบาทสำคัญต่อคุณ

บ้านมีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีพร้อมกับมาตรฐานที่บ้านสร้างขึ้นเงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากระดับความรู้มีการเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา เงื่อนไขบางอย่างเป็นผลมาจากเจ้าของบ้านในอดีตหรือปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือเพิ่มสินค้าในรับซื้อบ้านไม้เก่าต่อไปนี้เป็นพื้นที่สำคัญในการตรวจสอบหรือตรวจสอบว่าคุณซื้อบ้านเก่าหรือไม่

หลังคาและระบบหลังคาเป็นระบบที่สำคัญในการตรวจสอบ พื้นที่ห้องใต้หลังคาและหลังคามีผลต่อกันและกันและถ้าถูกต้องก็จะช่วยยืดอายุของกันและกัน รับซื้อบ้านไม้เก่าอาจมีฉนวนน้อยกว่าที่แนะนำโดยใช้มาตรฐานสมัยใหม่ มีจำนวนที่เหมาะสมจะช่วยให้เจ้าของบ้านลดค่าความร้อนและเย็น

ปริมาณการระบายอากาศในห้องใต้หลังคาเป็นสิ่งสำคัญการระบายอากาศน้อยเกินไปอาจทำให้อุณหภูมิห้องใต้หลังคาสูงซึ่งจะทำให้งูสวัดชุกได้เร็วขึ้น รับซื้อบ้านไม้เก่าอากาศยังสามารถสร้างสภาพที่มีความชื้นติดอยู่และเกิดการควบแน่น ระดับความชุ่มชื้นสูงสามารถช่วยในการเจริญเติบโตของเชื้อราลดประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำลายแมลงไม้ เจ้าของบ้านจะไม่ถูกต้องระบายช่องฝักบัวอาบน้ำในห้องใต้หลังคาที่โอ้อวดเรื่องความชื้น

ระบบไฟฟ้าควรได้รับการตรวจสอบ รับซื้อบ้านไม้เก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สร้างขึ้นก่อนปีพ. ศ. 2502 มีโอกาสมีร้านง่ามสองแห่งแทนที่จะเป็นร้านสามร้านที่ทันสมัย ขนาดของบริการยังเป็นปัญหา แอมแปร์สำหรับบ้านเก่าอาจไม่เพียงพอเมื่อมีการเพิ่มเติมเพิ่มเข้าสู่บ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในบ้าน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นในช่วงหลายปี เตาเผาแรงโน้มถ่วงเก่าที่ทำยังคงใช้งาน ใช่ฉันได้เจอพวกเขา แต่เตาแรงโน้มถ่วงไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงาน รับซื้อบ้านไม้เก่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเตาเผาดังกล่าวจะคุ้มค่าใช้จ่ายเนื่องจากการประหยัดพลังงานจะเพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ดีขึ้นสำหรับอุปกรณ์อื่นเช่นตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ แม้ว่าการกำหนดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่อยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบตามบ้านทั่วไป แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

ไม่ได้เป็นแบบที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน พื้นที่อื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาในระหว่างการตรวจสอบภายในบ้านรวมถึงการให้คะแนนและรางน้ำและรางน้ำ พื้นที่เหล่านี้อาจมีผลต่อฐานรากและปัญหาความชื้น ควรตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ในระหว่าง รับซื้อบ้านไม้เก่าแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะต้องการซ่อมแซมหรือปรับปรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://th-th.facebook.com/chocksuphawan/?fref=ts

Comments are closed.