กิจกรรมการตักบาตรสำหรับนักท่องเที่ยว

ในบทความเกี่ยวกับการทำบุญสัปดาห์ต่อ ๆ ไปฉันกำลังมองหาแนวโน้มในการทำบุญจากผลงานวิจัยของ ประธานแคตตาล็อกสำหรับการทำบุญสุนทานในแมสซาชูเซตส์และผู้ประพันธ์คน ตักบาตรพิจารณาว่า การริเริ่มของภาคเอกชน สาธารณะที่ดี คุณภาพของชีวิต ของคนใจตักบาตรก่อนที่จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายองค์กรการกุศลส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการส่งเสริมองค์กรของตนทางเศรษฐกิจ ในโลกปัจจุบันองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรสามารถนำเสนอภารกิจและทำงานร่วมกับผู้บริจาคและอาสาสมัครในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ด้วยความสามารถในแบบนี้จะมีความรับผิดชอบ

และโปร่งใสมากขึ้นด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกเหนือจากการตลาดเพียงอย่างเดียว เกี่ยวกับข้อมูลและผลลัพธ์ทางการเงินขององค์กรเช่น ข้อมูลและการจัดการความรู้  นับตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นของต่าง ๆ พบว่าการรวบรวมและรักษาข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้องค์กรการกุศลใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านพลิกของเหรียญเดียวกันสถาบันและผู้บริจาคแต่ละรายจะสามารถประเมินผลกำไรที่ไม่หวังผลกำไรได้ดีกว่าเอกสารที่ยื่นภายใต้ ที่ จำกัด ความใจบุญที่เป็นระบบ

เทคโนโลยียังคงให้การจัดการความรู้โดยการสะสมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในโลกปัจจุบันเรามี เครือข่ายเพื่อคนดีและคนอื่น ๆ ที่รวบรวมรวบรวมและตีความข้อมูลจำนวนมากและเชิงปริมาณเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนทั่วไป ตักบาตรกำลังกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและยุทธศาสตร์มากขึ้น ตักบาตร ผู้บริจาคผู้บริจาคและอาสาสมัครจะยังคงมีอำนาจ ตักบาตรในกระบวนทัศน์เก่าผู้บริจาคถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มโดยองค์กรที่มีสมาชิก  โดยโครงการสหพันธ์การกุศล หรือมูลนิธิชุมชนที่ให้ผู้บริจาคในท้องถิ่นมีวิธีการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล วันนี้ผู้บริจาคกำลังจัดตัวเองเพื่อสนับสนุนตักบาตรด้วยพาหนะต่างๆ เช่น ซึ่งเป็นการแทนที่รุ่นเก่า

ตักบาตรเป็นขบวนการที่ได้รับความนิยม บุคคลต่างๆ

มีอำนาจในการจัดการเรื่องต่างๆ ตักบาตรในมือของตนเอง คนมากขึ้นมีสมมติว่าเสื้อคลุมของภาครัฐและเอกชนในการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของสังคม เนื่องจากสถาบันมีอิทธิพลน้อยกว่ากับคนและเยาวชนบุคคลจึงมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในบทบาทของ ความรักต่อมนุษยชาติ การทำบุญตักบาตร สหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมแห่งการทำบุญที่แสดงให้เห็นทุกปีโดยในระดับมหาศาลและให้แรงจูงใจที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมการทำบุญโดยชาวอเมริกัน แม้จะมีนโยบายของรัฐบาลอเมริกันที่อาจจะหาหรือไม่พบก็ได้มีโอกาสอยู่ในความเข้าใจของแต่ละบุคคลและทุกคนเพื่อช่วยส่งเสริมมรดกโลกของอเมริกาอย่างแท้จริงในตักบาตรในโลกที่เทคโนโลยีได้พังทลายลงและอุปสรรค

Comments are closed.