ข้อบังคับพร้อมด้วยมรรยาทในการใช้วิทยุสื่อสารที่ต้องมีในกิจการงาน

ข้อควรปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

ในการส่งข่าวสารทางวิทยุสื่อสารจะต้องให้สั้นและย่อมเท่าที่จะทำได้ก็เพราะว่าทุกวินาทีนั้นมีค่าและถ้าคลาดเคลื่อนไปก็จะล่าช้า ที่สำคัญคือการละทิ้ง การพูดล้อเล่น ย่อมก่อให้เกิดความสับสนได้ ในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์ใด ๆ กำหนดไว้ ก็ให้ใช้สำนึก(Common sense) ในงานติดต่อสื่อสาร เพราะในการเล่นจนเลยขอบเขตอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้งานเสีย ปราศจากใครฟังคำกล่าวเหล่านั้น หรือไม่ก็จะหมายถึงการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ ในเรื่องที่ไม่ใช่ราชการ เป็นการ มิสมควรในการใช้วิทยุสื่อสาร

เช่นนี้ห้ามปรับแต่งความถี่หรือไม่ก็ลองเครื่องเกินการเหตุจำเป็น พึงรับฟังก่อนส่ง การส่งสอดแทรกที่มิชอบทำให้เกิดการชุลมุนวุ่นวายและ ทำให้เดือดร้อนไม่ก็ขัดจังหวะหน้าที่ ของที่ทำการที่กำลังทำการทำงาน อยู่ในเวลานั้น ใช้คำให้แน่ชัด เน้นหนักที่ควรจะมุ่งเน้น ทราบสบาย มีการใช้คำกล่าวด้วยความไวที่พอเหมาะ โดยจำต้องนึกถึงฝ่ายตั้งรับ ว่าอาจจะเขียนบันทึกได้ทัน เพื่อที่จะลดเวลาที่จะใช้ในการตรวจทานซ้ำ มานะพยายามหลีกการใช้ระดับเสียงที่แปลกประหลาด เสียงสูงทำให้แสบแก้วหูเสียงต่ำทำให้ทราบยากลำบาก พากเพียรใช้คำที่รู้ง่ายพร้อมทั้งสรุปความได้ง่าย แล้วยังควรจะใช้การบอกที่เป็นธรรมดา ระวังโอกาสการกล่าวธรรมดา พร้อมทั้งพูดให้เป็นประโยค ไม่ก็คำกล่าว ไม่ควรจะใช้การพูดเป็นลักษณะคำต่อคำ สนใจติดต่อได้ที่ http://www.firsttelecom.co.th