ร้านแบตเตอรี่และข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดในการเลือก

ร้านแบตเตอรี่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเรือเดินทะเลโดยทั่วไปได้รับการออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเลแต่การออกแบบอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากเครื่องชาร์จที่ไม่ใช่สำหรับเรือเดินทะเล ปัจจัยสำคัญร้านแบตเตอรี่ในการเลือกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเรือเดินทะเลคือการใช้งานหรือการใช้งานตามแผน ร้านแบตเตอรี่สำหรับเรือเดินทะเลมักจะไม่แตกต่างจากแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่สำหรับเรือเดินทะเลมากนัก ยกเว้นว่าแบตเตอรี่เหล่านี้อาจมีลักษณะเป็นรอบลึก

ร้านแบตเตอรี่รอบลึกและสตาร์ท กรดตะกั่ว หรือกรดตะกั่วแบบปิดผนึก นอกจากนี้ยังอาจสร้างด้วยวัสดุที่ต้านทานการกัดกร่อนและมีวัสดุรองรับการสั่นสะเทือนระหว่างแผ่นเปลือกโลก ร้านแบตเตอรี่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเรือเดินทะเลไม่สนใจสภาพแวดล้อม แต่ได้รับการออกแบบเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเคมีของแบตเตอรี่ น้ำท่วม เจลเซลล์ AGM  แผ่นแก้วดูดซับข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดในการเลือกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเลมีดังนี้

หากสภาพแวดล้อมของแบตเตอรี่ของคุณประสบกับการสั่นสะเทือน

สภาพแวดล้อมของเครื่องชาร์จความชื้นหากเรือของคุณเปิดโล่งและสัมผัสกับองค์ประกอบต่างๆ คุณควรเลือกที่ชาร์จที่มีตัวเรือนกันน้ำ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติกันน้ำ ร้านแบตเตอรี่ข้อกำหนดที่ควรพิจารณาคือระดับการป้องกันน้ำเข้า ระดับการป้องกันน้ำเข้าที่ IP68 จะกันฝุ่นอย่างสมบูรณ์และให้การป้องกันผลกระทบจากการแช่ในน้ำภายใต้แรงดันเป็นเวลานาน อุปกรณ์เหล่านี้มักจะปิดผนึกอย่างแน่นหนา ร้านแบตเตอรี่ปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บบนเครื่องบินตลอดทั้งปี และสามารถทิ้งไว้อย่างถาวรในสภาพแวดล้อมที่ชื้น พวกเขาอาจอธิบายได้ว่าเป็นกระถางที่สมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ร้านแบตเตอรี่ถูกห่อหุ้มด้วยเรซินการสมัครเรือของคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเรือนกันน้ำ หากเรือของคุณมีขนาดใหญ่และมีห้องโดยสารแบบปิด ซึ่งคุณไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่โดนน้ำโดยตรง ร้านแบตเตอรี่คุณสามารถเลือกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่กันน้ำได้การสั่นสะเทือนหากสภาพแวดล้อมของแบตเตอรี่ของคุณประสบกับการสั่นสะเทือนเป็นเวลานานและมีนัยสำคัญ คุณควรมองหาข้อกำหนดในการป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณกำลังพิจารณา การสั่นสะเทือนสามารถจัดการผ่านเคสที่ทนทานหรือผ่านวัสดุลดแรงสั่นสะเทือนที่ใช้ในการก่อสร้างอุณหภูมิ

แอมป์และธนาคารแอปพลิเคชั่นกำหนดแอมป์หรือกำลังขับของอุปกรณ์

หากสภาพแวดล้อมของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อยครั้งหรือรุนแรง คุณควรเลือกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ชดเชยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการชาร์จร้านแบตเตอรี่และการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ของคุณถูกต้องเอาต์พุตเครื่องชาร์จสามารถอธิบายได้สองวิธี ร้านแบตเตอรี่แอมป์และธนาคารแอปพลิเคชั่นกำหนดแอมป์หรือกำลังขับของอุปกรณ์ชาร์จอีกครั้งธนาคารเอาท์พุตทางกายภาพกำหนดจำนวนแบตเตอรี่ที่สามารถ

ชาร์จแบตเตอรี่ได้พร้อมกันโดยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรีเดี่ยวใช้สำหรับแบตเตอรีก้อนเดียวในขณะที่แบตเตอรีหลายแบตเตอรีสามารถใช้เพื่อชาร์จและบำรุงรักษาแบตเตอรี 2, 3 หรือมากกว่าพร้อมกัน ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับเครื่องชาร์จหลายเครื่องคือไม่ว่าจะมีเอาต์พุตอิสระหรือไม่แยกการเชื่อมต่อบวกและลบต่อธนาคาร และแต่ละธนาคารมีไมโครโปรเซสเซอร์ของตนเองเพื่อควบคุมการชาร์จ ร้านแบตเตอรี่เอาต์พุตอิสระช่วยให้แบตเตอรี่ที่มีขนาด ประเภท และสถานะการชาร์จต่างกันสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เดียวกันได้