กฎระเบียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานใกล้กับความจุและมีประสิทธิภาพ

การแยกภายในนี้ขัดต่อความต้องการหม้อแปลงแยกภายนอก เนื่องจากสัญญาณรบกวนที่เป็นกลางถึงดินบนอินพุตไม่สามารถแพร่กระจายไปยังระดับ DC ที่ใช้โดยลอจิกของคอมพิวเตอร์ ยกเว้นในกรณีที่รุนแรงนี่ไม่ได้หมายความว่าสัญญาณรบกวนบนสายไฟกระแสสลับไม่สามารถทำให้เกิดปัญหาได้ แต่มีวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหานี้ เช่น การกรองอย่างง่ายหรือการปรับปรุงการต่อสายดิน หม้อแปลงแยกยังต้องการ

การกรองเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับเสียงรบกวน และมีประสิทธิภาพเฉพาะในฐานะตัวกรองในสถานการณ์นี้เท่านั้น คำสั่ง EMC ยังกำหนดให้อุปกรณ์ต้องทนทานต่อผลกระทบของสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ามากขึ้นไม่ใช่ปัญหาการควบคุมแรงดันไฟฟ้าปัญหาเกี่ยวกับหม้อแปลงคือมีแรงดันเอาต์พุตที่ขึ้นอยู่กับโหลดของหม้อแปลง นี้เรียกว่าระเบียบ แรงดันไฟขาออกของหม้อแปลงแยกภายใต้สภาวะไม่มีโหลดจะสูงกว่าแรงดันไฟ

กฎระเบียบกับหม้อแปลงที่ทำงานใกล้กับความจุของพวกเขาคือการเพิ่มแรง

ขาออกภายใต้โหลดเต็มที่สิ่งนี้ทำให้แรงดันเทอร์มินัลแตกต่างกันไปตามโหลดที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำเกินไปที่เป็นอันตรายต่อเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออกของหม้อแปลงไฟฟ้าถูกกำหนดโดยอัตราส่วนของจำนวนขดลวดที่ด้านหลักกับจำนวนขดลวดที่ด้านทุติยภูมิ เพื่อที่จะเอาชนะปัญหาด้านกฎระเบียบกับหม้อแปลงที่ทำงานใกล้กับความจุของพวกเขาคือการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย เมื่อโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว แรงดันไฟขาออกจะลดลง ดังนั้นสำหรับอินพุต 230V ที่โหลด 0%

เอาต์พุตอาจสูงกว่าค่าเล็กน้อย 2-3 % และที่โหลด 100% เอาต์พุตจะลดลง 2-3 % เปอร์เซ็นต์นี้จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการออกแบบของหม้อแปลงไฟฟ้า ปัญหาคือ ถ้าแรงดันไฟอินพุตของคุณอยู่ด้านสูง (ข้อกำหนดสำหรับสหราชอาณาจักรคือ 230V10% ซึ่งอาจเป็น 253V) เพิ่มขึ้นอีกสองสาม% ทำให้แรงดันไฟขาออกสูงจนเป็นอันตรายและอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ เช่นเดียวกัน หากแรงดันไฟหลักของคุณอยู่ที่ระดับต่ำ (207V) ค่าที่ต่ำกว่า 2-3% อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณหยุดทำงาน UPS บางตัวเอาชนะสิ่งนี้ด้วยวงจรบั๊กและบูสต์

เพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด

แต่ฉันรู้แล้วว่าแรงดันเอาต์พุตจาก UPS ที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า แม้ว่าจะมีฟังก์ชันบัคอยู่ที่ 260Vอาจเป็นหนึ่งในแง่มุมที่น่ารำคาญที่สุดที่หลายคนที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟที่มีหม้อแปลงแยกไม่ทราบว่าอุปกรณ์กระแสไฟตกค้างที่ใส่ไว้ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจะไม่ทำงาน หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแน่นอน กระแสไฟลัดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในระหว่างการลัดวงจรจะทำให้มาตรการ

ป้องกันอื่นๆ ทำงาน แต่กระแสไฟลัดขนาดเล็กที่ RCD ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันจะไม่ทำให้ RCD สะดุดนี่เป็นเพราะ RCD ทำงานโดยการตรวจจับความไม่สมดุลระหว่างตัวนำที่มีชีวิตและเป็นกลาง เนื่องจากหม้อแปลงแยกแยกด้านทุติยภูมิออกจากด้านปฐมภูมิ กระแสไฟลัดใดๆ ที่ลงสู่ดิน ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เพียงใด