การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเกษตรยุคใหม่

ผู้มีส่วนได้เสียต่างกัน อย่างไรก็ตามการยอมรับไม่มากเนื่องจากเกษตรยุคใหม่ไม่ทราบเกี่ยวกับพันธุ์และลักษณะเหล่านี้ของพันธุ์พืช / พันธุ์พืชเหล่านี้ พันธุ์ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมเนื่องจากเป็นตัวเลือกที่สำคัญที่สามารถให้ระดับการผลิตที่เชื่อถือได้แม้ในสภาวะที่รุนแรง มีวิธีการและวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ำในการชลประทาน

วิธีการฉีดน้ำและหยดน้ำสามารถลดการใช้น้ำอย่างมีนัยสำคัญ ในทำนองเดียวกันการคลุมดินสามารถลดการสูญเสียน้ำจากดิน สำหรับการชลประทานน้ำท่วมยังมีการปลูกฝังรูปร่างและการทำแอ่งน้ำหรือเขตแดนขึ้นอยู่กับความลาดชันของดินและชนิดของดินสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่างมีนัยสำคัญ เกษตรยุคใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อเกษตรกรผ่านผู้มีส่วนได้เสียต่างๆรวมถึงองค์กรวิจัย

นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณเกษตรยุคใหม่

ค่อนข้างสูงกว่าที่ต้องการเพื่อการผลิตที่เหมาะสม สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มต้นทุนการผลิตเท่านั้นเกษตรกรยุคใหม่แต่ยังช่วยลดความสามารถในการผลิตด้วยการสร้างการแข่งขันที่ไม่จำเป็นภายในตัวพืชเอง การใช้ปุ๋ยและปุ๋ยอย่างเหมาะสมการไถพรวนน้อยที่สุดคือแนวทางปฏิบัติที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของพืชแต่ละชนิด เกษตรพืชสวนและวนเกษตรอื่น ๆ เกษตรยุคใหม่เป็นวิธีหนึ่งในการลดความน่าเชื่อถือของผลผลิตของความพยายามของเราในฤดูมรสุมที่ไม่แน่นอนดังนั้นจึงทำให้รายได้ของครัวเรือนคงที่และกระจายไปทั่วทั้งปี

เกษตรยุคใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของพืชรัฐบาลยังส่งเสริมระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพเช่นหยดและสปริงเกลอร์สำหรับการใช้พืชสวนเกษตรยุคใหม่ การปรับตัวเป็นความคิดริเริ่มของชุมชนและสังคมซึ่งต้องการการกระทำของชุมชน สำหรับการริเริ่มสังคมเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนั้นมีการจัดตั้งระบบสถาบันสามระดับในกลุ่มเกษตรกรระดับหมู่บ้านประกอบด้วยเกษตรกรที่กระตือรือร้น

วัตถุประสงค์ของสโมสรเกษตรยุคใหม่คือเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์

สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการเข้าถึงฐานความรู้และทรัพยากรในแง่ของการประชุมกับนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการสร้างความมั่นใจในความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม กลุ่มเกษตรยุคใหม่ กลุ่มเหล่านี้มีหน้าที่ในการจัดการและสร้างกลุ่ม (กลุ่มของหมู่บ้านใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์) การเยี่ยมชมของสมาชิกเกษตรกรแนะนำพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและการปฏิบัติที่เหมาะสมที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต 35 ถึง 40%

มีการบันทึกการลดลงของอินพุตที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกษตรยุคใหม่อาจกล่าวได้ว่าแนวทางในการสร้างสถาบันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bangkokbanksme.com/modern-farm-agriculture