วางแผนตัวคุณเพื่อเข้าสู่การค้าออนไลน์ (e-Commerce)

การทำธุรกิจ e-Commerce เป็นรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ซึ่ง จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และ ศิลป์ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด ตั้งแต่วิธีการเข้าถึงและดึงกลุ่มเป้าหมาย (Come-In) จากยอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีมากกว่าหนึ่งพันล้านรายในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม ให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ส่งผลทำให้เกิดรายได้ (Income) จากเว็บไซต์ของธุรกิจ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของตัวคุณในการเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจออนไลน์และการประสบความสำเร็จโดยมีสิ่งที่ต้องเตรียม ความพร้อมเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

เป้าหมายของธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของการจัดทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้ชัดเจน เพื่อการขายสินค้าหรือบริการใช่หรือไม่ จะให้สั่งซื้ออย่างไร จัดส่งด้วยวิธีใด ต้องการให้ข้อมูลของ สินค้าหรือบริการอะไรบ้างเว็บไซต์

การวิเคราะห์ต้นทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน
– การลงทุนทางธุรกิจเป็นเรื่องที่คาดหวังผลตอบแทน คือ กำไรที่ได้จากการขายสินค้าหรือบริการ โดยต้องสร้างความมั่นใจว่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตจะได้รับเงินคืนมากกว่าที่ลงทุนไปวันนี้
– การสร้างมูลค่าจากการลงทุนการพัฒนาเครื่องหมายหรือการบริหารตลาดที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ ในแข่งชันให้ลูกค้าหันมาใช้บริการ เพิ่มขึ้น กับการนิ่งเฉยและปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจลดลงเรื่อย ๆ
– ความเสี่ยง ที่จะทำให้ต้องพบกับแรงผลักดันในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายใหม่ พฤติกรรม ตลาดที่เปลี่ยนไป อำนาจการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ สินค้าทดแทน และความรุนแรงในการแข่งขัน ซึ่งเราต้องรับรู้ ทำความเข้าใจ ตามให้ทันที่จะสร้างความได้เปรียบหรือกำหนดกลยุทธ์ให้เหนือคู่แข่งขัน นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะละเลยมิได้

สินค้าและราคา จะหมายถึง การมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราจะนำไปขายใน e-Commerce เป็นอย่างดี เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงภาวะและแนวโน้มของตลาดในสินค้านั้นๆ ซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่ง