การพัฒนาสายรัดข้อมือใหม่

สายรัดข้อมือประเภทนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเด็กเล็กที่ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจปัญหาของตนเองหรือยินดีที่จะเก็บสายรัดข้อมือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับยาไว้ แต่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งจำเป็นต้องระบุรูปแบบการระบุปัญหาบางอย่าง ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเด็กวัยหัดเดินมีอาการแพ้ถั่วลิสงที่ร้ายแรง การใช้สายรัดข้อมือเมื่อพ่อแม่ของเขาทิ้งเขาไว้ที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในคริสตจักรสามารถทำให้ผู้ดูแลผู้ใหญ่รู้ถึงอันตรายต่อเด็ก

คำชี้แจงแฟชั่น – ตั้งแต่การมาถึงของสายรัดข้อมือที่มีสีสันสูงและปรับแต่งได้หลายคนหนุ่มสาวได้นำพวกเขาเป็นคำแฟชั่น พวกเขาซื้อสายรัดข้อมือที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งมักจะทำมาจากหนังหรือยางเพื่อให้พวกเขาสามารถสวมใส่ชุดใดก็ได้ที่แสดงออกถึงคำชี้แจงแฟชั่นในปัจจุบัน

การพัฒนาสายรัดข้อมือใหม่สายรัดข้อมือแบบใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี “เทคเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ใช้สายรัดข้อมือ RFID ทิ้งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงนิทรรศการเชิงโต้ตอบผู้เข้าชมจะได้รับ และ pre- พิมพ์สายรัดข้อมือที่อ่านได้ของมนุษย์เมื่อเข้าสู่แกลเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์

ระหว่างประสบการณ์ของพวกเขาในพิพิธภัณฑ์ผู้เข้าชมแวะสายรัดข้อมือของพวกเขาในด้านหน้าของผู้อ่าน RFID ในการจัดแสดงที่เลือกเพื่อกระตุ้นประสบการณ์การโต้ตอบต่างๆ

ผู้เข้าชมควรใช้ TechTag เป็นของที่ระลึกและใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัวของตนเองเพื่อขยายการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่บ้าน เว็บไซต์ของผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะมีประสบการณ์จาก The Tech และยังมีเนื้อหาออนไลน์เพิ่มเติมเท่านั้น ผู้เยี่ยมชมสามารถเพิ่มเว็บไซต์ของตนได้โดยการนำ TechTags กลับมาใช้ใหม่พร้อมกับการจัดแสดงใหม่ ไม่มีข้อมูลประจำตัวบุคคลของผู้เข้าชมจะถูกบันทึกไว้ ”